søndag 16. oktober 2011

Gratulere til Kari Oline!


Arbeidsstipend til kunsthåndverker Kari Oline Øverseth

"Mølle", Kari Oline Øverseth
Oppland fylkeskommunes 2-årige arbeidsstipend for perioden 2012 - 2013 tildeles kunsthåndverker Kari Oline Øverseth. Stipendet er på kr 200 000.

Arbeidsstipendet har som formål å gi skapende kunstnere mulighet til i stipendperioden å arbeide med større kunstprosjekter, utvikle sitt kunstneriske uttrykk eller å eksperimentere med nye uttrykk. Stipendet kan søkes av billedkunstnere, kunsthåndverkere eller kunstnere som arbeider med beslektede uttrykk. Stipendmottakeren får stipendet for en periode på to år med et årlig beløp på kr 100 000.  Stipendmottakeren forplikter seg til i stipendperioden til ikke å ha et varig arbeidsforhold som overskrider 60 % av hel stilling. Mottaker må også ha fast bosted i Oppland.
Tildelingen av stipendet foretas av en komité bestående av en representant oppnevnt av Bildende Kunstnere i Oppland (BKO), en representant oppnevnt av Norske Kunsthåndverkere Øst-Norge (NK Øst-Norge) og en representant fra en kunstfaglig institusjon oppnevnt av fylkesrådmannen, samt fylkeskultursjefen som leder av komiteen.
Komiteen har avholdt ett arbeidsmøte. Ved vurdering av stipendsøknadene ble det lagt vekt både på søkerens dokumenterte kvalifikasjoner og prosjektplan for bruk av stipendet.I uttalelsen fra komiteen står følgende:
Oppland fylkes 2-årige arbeidsstipend for billedkunst/kunsthåndverk og beslektede teknikker, er for 2012-2013 tildelt keramiker Kari Oline Øverseth fra Toten.
Hun arbeider med keramiske objekter som i sitt uttrykk kan sees fristilt fra den tradisjonelle pottemakerkunsten, og som kan betraktes som uttrykksbærende skulpturale former. 
Øverseth har en rural forankring, hun er vokst opp på gård og hennes røtter er forankret i en jordbrukskultur, som innebærer en grunnleggende forståelse for sammenhengene i naturen, klimatiske endringer og matproduksjon.
Hennes prosjektidè -»Agro-estetisk tilnærming til keramiske volumer» - tar for seg den keramiske kunstens tusenårige tradisjon knyttet til volumer fremstilt for oppbevaring, tilbereding og servering av mat, og vil samtidig problematisere klimautfordringene jordbruket står overfor.  Hun gir de keramiske objektene, i form av skulpturale beholdere, en meningsbærende kraft inspirert av den litauisk-amerikanske arkeologen Marija Gimbutas, som dekoder de arkeologiske funnene basert på neolittiske fruktbarhetskultuser slik at symbolikken lar seg avlese som visuelt språk.
Kari Oline Øverseth er utdannet ved Statens håndverks- og kunstindustriskole i Oslo.  I studietiden hospiterte hun på Porsgrund Porselænsfabrik hvor hun eksperimenterte med støpeformer og støping i porselen, - teknikker hun videreutviklet i eget verksted. Hun har utvist en imponerende faglig aktivitet med separatutstillinger og utallige kollektivutstillinger i inn- og utland.  Hun er blitt tildelt flere stipend og har også hatt flere utsmykkingsoppdrag i offentlige bygg.
Les mer om kunstneren på hennes hjemmeside: www.karioline.no