søndag 1. desember 2019

Seminar i Kunstbanken 21. november 2019

Eli Skoland er styreleder i Kunstbanken og var ordstyrer.

Kyrre Dahl , fylkeskultursjef Oppland Som vi ser har Oppland flere Residenser og 4 kunstlåver

Påtroppende kultursjef for Innlandet Randi Langøigjelten. Hun skal bli lederen for alle de fem seksjoner og Kyrre på bildet over blir den nye sjefen innen Kunst.
Kunst og kultur er et viktig mål, som det skal satses på.
Å styrke grunnlaget for at kunst og kunstnere kan bo og arbeide er viktig....

Nora Krogh, Politisk rådgiver i NK.
Hun hadde et langt flott foredrag. Fylkeskommunene må ta et større ansvar og alle fylker må ha en egen plan. Sammenslåingen vil ta tak i de beste ordningene og videreføre dem over begge fylkene.
 Lønnsindeks på alle stipend og alle bør ha utstillinger med støtte, påpekte hun blant annet i sitt 20 minutter lange foredrag.


Ruben Steinum  styreleder i Norske Bildende Kunstnere (20 min taletid)
Han snakket om mange muligheter, fellesverksteder, kunstnerboliger med fellesverksteder
Eks: Tau aterlier-hus i Stavanger og Drammen (byområder).
Kompetanse og produksjons steder.
Kunst i off rom og løs kunst...

Pause: med  Mat og noen bilder fra utstillingen Siamesisk

Inger Holbø, Fra Kina til Graffer, billedvev

Grønne diamanter av Marit Arnekleiv

Anna Charlotte Østberg , "Oss vi dom dekk", tekstil

Etter pausen ble vi inndelt i grupper for å svare på tre spørsmål.
Dette var veldig givende og kontakt skapende seminar synes alle!
Svarene vi alle gav vil bli tatt tak i, det kom fram mange fine positive tanker.
Spennende!
Alle som var på møtet har fått på e-post med alle foredrag osv.


torsdag 31. januar 2019

40 ÅRSJUBILEUM hos Kunsthåndverkerne i Kongensgate!


VELKOMMEN TIL ÅPNING!
LØRDAG 2. februar 13 - 15


Utstillingen åpnes av Lars Elton, kunstkritiker og kommentator for Dagsavisen, frilansjournalist, redaktør og forfatter.

Marit Tingleff vil innlede til og lede en kunstnersamtale mellom Yngvild Fagerheim og Sofie Nørsteng torsdag 14. febr. kl.18.


YNGVILD FAGERHEIM
Yngvild Fagerheim har sidan etablering av sin første verkstad i Trondheim i 1967, latt fagpolitisk tenking gå hand i hand med utforsking av leira som kunstnarisk uttryksmiddel.
Ho var sentral då norske kunsthandverkarar organiserte seg i Kunstneraksjonen -74 og då dei skipa fagforeninga Norske Kunsthåndverkere. Hennar arbeid på dette området har alltid vore basert på eigne kunstnarlege erfaringar og gav henne Norske Kunsthåndverkeres ærespris i 1999.
Etter no femti års kontinuerleg praksis som keramikar er arbeida hennar å finna i alle relevante museum i Noreg, samt i Nationalmuseet i Stockholm, Everson Museum of Art i New York og private samlingar i inn- og utland. Hennar utstillingspraksis har vore omfattande
Sidan 80-talet har Fagerheim konsentrert mykje av fagkunnskapen sin om store utsmykningsoppdrag i offentlege rom, så som Universitetet i Tromsø, Trøndelag Teater og Hamar rådhus. Ho sat i styret då Utsmykkingsfondet for nye statsbygg vart etablert i 1976 og arbeider framleis med same problematikk i Hedmark fylke. Fagerheim har vore sensor for hovedfag i keramikk ved kunsthøgskolane i Oslo og Bergen og medlem av innstillingskomitear til professorat ved same institusjonar.

SOFIE NØRSTENG
Gjennomgående for Nørstengs keramiske arbeider er henvisningen til kropp, relasjoner, transformasjon og biologisk mangfold.
Nørsteng improviserer over metodiske fremgangsmåter og undersøker leirens iboende egenskaper og egenfarge. Hun arbeider intuitivt og inngår dialog med leiren, hvor hun undersøker hvordan kropp og psyke møtes og gjenoppstår som naturelementer. Objektenes utforming er nært knyttet til balanse- og vekstprinsipper. Denne arbeidsprosessen fører til en stor variasjon av ulike former. Dette danner grunnlaget for en utforskning av objektene som uttrykk for relasjonelle forhold.
Sofie Nørsteng har utdannelse fra Gerrit Rietveldt art academie i Nederland og keramikk avd. ved Khio. Siden endt utdannelse i 2014 har hun hatt 3-årig etableringsstipend og mottok i 2016 Årsutstillingsprisen. Hun har deltatt ved Gmunden keramik symposium og International ceramic symposium in Bechyne. Utstillingsaktiviteten har vært betydelig, bl.a. gjennom utstillinger ved Akershus Kunstsenter, Kunstnerforbundet, Galleri Format, MIC museum i Italia, Keramion Frechen i Tyskland og Patrick Parrish Gallery i New York.