søndag 1. desember 2019

Seminar i Kunstbanken 21. november 2019

Eli Skoland er styreleder i Kunstbanken og var ordstyrer.

Kyrre Dahl , fylkeskultursjef Oppland Som vi ser har Oppland flere Residenser og 4 kunstlåver

Påtroppende kultursjef for Innlandet Randi Langøigjelten. Hun skal bli lederen for alle de fem seksjoner og Kyrre på bildet over blir den nye sjefen innen Kunst.
Kunst og kultur er et viktig mål, som det skal satses på.
Å styrke grunnlaget for at kunst og kunstnere kan bo og arbeide er viktig....

Nora Krogh, Politisk rådgiver i NK.
Hun hadde et langt flott foredrag. Fylkeskommunene må ta et større ansvar og alle fylker må ha en egen plan. Sammenslåingen vil ta tak i de beste ordningene og videreføre dem over begge fylkene.
 Lønnsindeks på alle stipend og alle bør ha utstillinger med støtte, påpekte hun blant annet i sitt 20 minutter lange foredrag.


Ruben Steinum  styreleder i Norske Bildende Kunstnere (20 min taletid)
Han snakket om mange muligheter, fellesverksteder, kunstnerboliger med fellesverksteder
Eks: Tau aterlier-hus i Stavanger og Drammen (byområder).
Kompetanse og produksjons steder.
Kunst i off rom og løs kunst...

Pause: med  Mat og noen bilder fra utstillingen Siamesisk

Inger Holbø, Fra Kina til Graffer, billedvev

Grønne diamanter av Marit Arnekleiv

Anna Charlotte Østberg , "Oss vi dom dekk", tekstil

Etter pausen ble vi inndelt i grupper for å svare på tre spørsmål.
Dette var veldig givende og kontakt skapende seminar synes alle!
Svarene vi alle gav vil bli tatt tak i, det kom fram mange fine positive tanker.
Spennende!
Alle som var på møtet har fått på e-post med alle foredrag osv.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar