Styret NKøst

Valgte representanter, NKØ 2018
STYRET I NK ØST-NORGE
Regionleder Morten Haugmo (vara 2016/2017) (Hedm.) 2017/2018
Styremedlem Veronika Glitsch (2015 -) (Hedm.) 2018 –
Styremedlem Kari Mølstad (vara 2015/2016) (Oppl.) 2017/2018
Styremedlem Kari Oline Øverseth (Oppl.) 2017/2018
Vara Ingrunn O. Myrland (Oppl.) 2017/2018
Vara Idun Sira (Oppl.) 2017/2018
BLOGGANSVARLIG
Ingun Kleppan (2010 - 2016) 2017/2018
VALGKOMITÉ
Komitémedlem Berit Slåttum (2012 -) 2018/2019
Komitémedlem Aase Marie Brun (vara 2015 - 2016) 2017/2018
Vara Inger Lise Libakken 2018/2019
TILLITSVALGTE I OPPLAND
STYRET FOR OK
Styremedlem Kari Oline Øverseth 2017/2018
Randi Liljekvist (2015 -) 2017/2018
Vara Kari-Anne Karlsen (2016 -) 2018/2019 *
Vara Ellen Larsson 2017/2018
MEDLEMMER I REPRESENTANTSKAPET
for OKS Marit Hosar (2014 -) 2018/2019
Ingrunn O. Myrland (2016 -) 2018/2019
Berit Slåttum 2018/2019
vara: Anne Lise Johnsen (stryremedlem 2014 - 2016) 2017/2018
OPPLAND KUNST i OFFENTLIG ROM (OKiOR, tidl. RSU i Oppland)
Utvalgsmedlem Ansgar Ole Olsen 2018/2019
Vara Anne Lise Johnsen (2010 -) 2018/2019
INNSTILLINGSKOMITÉ FOR UTSTILLINGSSTIPEND
Komitémedlem Marit Hosar 2018/2019
Vara Liv Blåvarp (medlem 2008 - 2015) 2018/2019
INNSTILLINGSKOMITÉ FOR OPPLAND FYLKES ARBEIDSSTIPEND
En styrerepresentant fra NK Øst-Norge
- stipendiene har blitt utdelt uten noen repr. fra styret i NKØ, vi etterlyser hva som er praksis!
«Fylkesrådmannen oppnevner en rådgivende stipendkomite bestående av fagpersoner med
relevant kompetanse samt en politiker og en representant fra administrasjonen.»
TILLITSVALGTE I HEDMARK
STYRET FOR KUNSTBANKEN HEDMARK KUNSTSENTER
Styremedlem Vidar Koksvik 2015 - 2018
Personlig vara Bodil Skipnes 2015 - 2018S
RSU
Utvalgsmedlem Bodil L. Buchacz (2012 -) 2018/2019
Vara Kari Håkonsen 2018/2019
INNSTILLINGSKOMITÉ FOR UTSTILLINGSSTIPEND
Komitémedlem Bodil M. Skipnes (vara 2014 – 2017) 2018/2019
Vara Kathrine Berg 2018/2019
HEDMARK FYLKES INNKJØPSKOMITÉ FOR KUNST
Komitérepresentant – BKH medlem (repr. sitter i 4 år) 2018/2021
Vara Bodil M. Skipnes 2018/2021
HAMAR KOMMUNES KUNSTINNKJØPSUTVALG
Utvalgsmedlem Ingun Kleppan (repr. sitter i 4 år) 2017/2021
Vara Kathrine Berg 2018/2019
STYRET FOR TURNÉORGANISASJON FOR HEDMARK
- ToH ønsker repr. med interesse for UKM og DKS, men som selv ikke reiser på turné -
repr. går på omgang mellom repr. fra forfattere og visuell kunst i Hedmark - repr. sitter i 4 år
- NKØ (2003 – 10, Bodil Buchacz), vara BKH
- BKH (2011-14), vara HFL
- HFL 2015 – 2019, vara fra NKØ; Veronika Glitsch
DKS i HEDMARK FYLKESKOMMUNE – v/behov
Fylkeskultursjefen sier følgende:
«Kriteriene eller hva som kjennetegner en god DKS produksjon, er i stor grad universelle,
enten det er musikk, billedkunst, kunsthåndverk eller scenekunst. Vi anser det derfor ikke
som hensiktsmessig med en fast årlig representant fra en av de to kunstnerorganisasjonene,
eller fra de andre kunstnerorganisasjonene. Dersom noen av medlemmene fra disse
organisasjonene har kunnskap og erfaring med DKS, kan disse være naturlig å benytte.»
NKØ oppnevnte en representant for 2017, Ingun Kleppan (BKH stiller med repr. i 2018


Representanter for NKØ 2017
STYRET I NK ØST-NORGE
Regionleder Morten Haugmo (vara 2016/2017) (Hedm.) 2017/2018
Styremedlem Veronika Glitsch (2015 - ) (Hedm.) 2016/2017
Styremedlem Kari Mølstad (vara 2015/2016) (Oppl.) 2017/2018
Styremedlem Kari Oline Øverseth (Oppl.) 2017/2018

Vara Ingrunn O. Myrland (Oppl.) 2017/2018
Vara Idun Sira (Oppl.) 2017/2018

BLOGGANSVARLIG Ingun Kleppan (2010 - 2016) 2017/2018

VALGKOMITÉ
Komitémedlem Berit Slåttum (2012 – ) 2016/2017
Komitémedlem Aase Marie Brun (vara 2015 – 2016) 2017/2018
Vara Ansgar Ole Olsen 2017/2018

TILLITSVALGTE I OPPLAND
STYRET FOR OK
Styremedlem Kari Oline Øverseth 2017/2018
Randi Liljekvist (2015 - ) 2017/2018
Vara Kari-Anne Karlsen 2016/2017
Vara Ellen Larsson 2017/2018
Medl. i repr.skapet
for OKS Marit Hosar (2014 - ) 2016/2017
Yngve Havstad (2012 - ) 2016/2017
Ingrunn O. Myrland 2016/2017
vara: Anne Lise Johnsen (styremedlem 2014 - 2016) 2017/2018

OPPLAND KUNST i OFFENTLIG ROM (OKiOR, tidl. RSU i Oppland)
Utvalgsmedlem Kari Oline Øverseth (2010 - ) 2016/2017
Vara Anne Lise Johnsen (2010 - ) 2016/2017

INNSTILLINGSKOMITÉ FOR UTSTILLINGSSTIPEND
Komitémedlem Kari Oline Øverseth (vara 2010 - 2015) 2016/2017
Vara Liv Blåvarp (medlem 2008 -2015) 2016/2017

INNSTILLINGSKOMITÉ FOR OPPLAND FYLKES ARBEIDSSTIPEND
En styrerepresentant fra NK Øst-Norge
- stipendiene har blitt utdelt uten noen repr. fra styret i NKØ, vi etterlyser hva som er praksis!
«Fylkesrådmannen oppnevner en rådgivende stipendkomite bestående av fagpersoner med relevant kompetanse
samt en politiker og en representant fra administrasjonen.»

TILLITSVALGTE I OPPLAND

TILLITSVALGTE I HEDMARK
STYRET FOR KUNSTBANKEN HEDMARK KUNSTSENTER
Styremedlem Vidar Koksvik 2 0 1 5 - 2 0 1 8
Personlig vara Bodil Skipnes 2 015 - 2018
RSU
Utvalgsmedlem Bodil L. Buchacz (2012 - ) 2016/2017
Vara Esther Helén Slagsvold (2008 - ) 2016/2017

INNSTILLINGSKOMITÉ FOR UTSTILLINGSSTIPEND
Komitémedlem Kari Håkonsen (2014 - ) 2016/2017
Vara Bodil Skipnes (2014 - ) 2016/2017

HEDMARK FYLKES INNKJØPSKOMITÉ FOR KUNST
Komitérepresentant Kathrine Berg (repr. sitter i 4 år) 2014/2017
Vara - en billedkunstner

HAMAR KOMMUNES KUNSTINNKJØPSUTVALG
Utvalgsmedlem Ingun Kleppan (repr. sitter i 4 år) 2017/2021
Vara Turid Haye 2016/2017

STYRET FOR TURNÉORGANISASJON FOR HEDMARK
- ToH ønsker repr. med interesse for UKM og DKS, men som selv ikke reiser på turné - repr. går på omgang
mellom repr. fra forfattere og visuell kunst i Hedmark - repr. sitter i 4 år
- NKØ (2003 – 10, Bodil Buchacz), vara BKH
- BKH (2011-14), vara HFL
- HFL 2015 – 2019, vara fra NKØ; Veronika Glitsch

DKS i HEDMARK FYLKESKOMMUNE – v/behov
Beskjed fra fylkeskultursjefen:
«Kriteriene eller hva som kjennetegner en god DKS produksjon, er i stor grad universelle, enten det er musikk,
billedkunst, kunsthåndverk eller scenekunst. Vi anser det derfor ikke som hensiktsmessig med en fast årlig
representant fra en av de to kunstnerorganisasjonene, eller fra de andre kunstnerorganisasjonene. Dersom noen
av medlemmene fra disse organisasjonene har kunnskap og erfaring med DKS, kan disse være naturlig å benytte.»
NKØ oppnevner en representant for 2017 Ingun Kleppan 2017 (BKH stiller med repr. i 2018)
VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL REPRESENTANTER FOR NK Øst-Norge 2015
STYRET I NK ØST-NORGE


Regionleder Esther Helén Slagsvold (2009/2012) 2013/2014 - tar gjenvalg 2015/2016
Styremedlem Eirik Bruvik - stiller til valg 2015/2016
Styremedlem Veronika Glitsch - stiller til valg 2015/2016
Styremedlem Styremedlem Ingun Kleppan 2014/2015
Vara Tor Alex Eriksen (2012/2013) 2014/2015
Vara Kari Mølstad - stiller til valg 2015/2016


BLOGGANSVARLIG Ingun Kleppan (2010-13) 2014 - tar gjenvalg 2015/2016
VALGKOMITÉ
Komitémedlem Berit Slåttum (vara 2010/2011 medl. 2012/2013) 2014/2015
Komitémedlem Yngvild Fagerheim (2011/2012) 2013/2014 - tar gjenvalg 2015/2016
Vara Aase Marie Brun - stiller til valg 2015/2016


TILLITSVALGTE I OPPLAND
STYRET FOR KIO
Styremedlem Anne Lise Johnsen (vara 2013/inn for Eirik B.2014) - tar gjenvalg 2015/2016
Vara Kari-Anne Karlsen (medl. Repr.skapet 2012/2013) 2014/2015
Medl. i repr.skapet
for KIO Marit Hosar 2014/2015
Kari Mølstad (2012/2013) 2014/2015
Yngve Havstad (2012/2013) 2014/2015
vara: Esther Helén Slagsvold (2013/2014) - tar gjenvalg 2015/2016
KUNSTUTVALGET i OPPLAND (RSU)
Utvalgsmedlem Kari Oline Øverseth (2010/2011 & 2012/2013) 2014/2015
Vara Anne Lise Johnsen (2010/2011 & 2012/2013) 2014/2015


INNSTILLINGSKOMITÉ FOR UTSTILLINGSSTIPEND
Komitémedlem Liv Blåvarp (2008 - 2013) 2014/2015
Vara Kari Oline Øverseth (2010 - 2013) 2014/2015
INNSTILLINGSKOMITÉ FOR OPPLAND FYLKES ARBEIDSSTIPEND
En styrerepresentant fra NK Øst-Norge
TILLITSVALGTE I HEDMARK
STYRET FOR KUNSTBANKEN HEDMARK KUNSTSENTER
Styremedlem Vidar Koksvik - stiller til valg 2015/2016 Personlig vara Bodil Skipnes - stiller til valg 2015/2016
RSU
Utvalgsmedlem Bodil L. Buchacz (2012/2013) 2014/2015
Vara Esther Helén Slagsvold (vara 2008-2013) 2014/2015
INNSTILLINGSKOMITÉ FOR UTSTILLINGSSTIPEND
Komitémedlem Kari Håkonsen (vara 2012/2013) 2014/2015
Vara Bodil Skipnes 2014/2015
HEDMARK FYLKES INNKJØPSKOMITÉ FOR KUNST
Komitérepresentant Kathrine Berg (vara 2011/2014) - stiller til valg 2015/2016
Vara (skal være en billedkunstner nå)
HAMAR KOMMUNES KUNSTINNKJØPSUTVALG
Utvalgsmedlem Ingun Kleppan (vara 2010/2011, 2012/2014) – tar gjenvalg 2015/2016
Vara Elisabeth Østby Deglum 2014/2015
STYRET FOR TURNÉORGANISASJON FOR HEDMARK
Etter vedtak skal alle styremedlemmer sitte i 4 år. Vår siste periode 2007 – 2011 ble ivaretatt av Bodil Buchacz (som også satt i perioden fra 2003 - 2007) og gikk ut etter årsmøtet i mars 2011. Vervet går på omgang mellom repr. fra forfattere og visuell kunst og for perioden 2011-2014 sitter Ann Avranden, med vara Terje Amundsen.
REPRESENTANTER FOR NK Øst-Norge 2012STYRET I NK ØST-NORGE

Regionleder Esther Helén Slagsvold (2009/2010) 2011/2012

Styremedlem Yngve Havstad (2010/2011) 2012/2013

Styremedlem Ansgar Ole Olsen 2011/2012

Styremedlem Aase Marie Brun (vara 2011/12) 2012/2013
Vara Tor Alex Eriksen 2012/2013
Vara Kari Oline Øverseth 2011/2012

BLOGGANSVARLIG Ingun Kleppan (2010-11) 2012/2013

VALGKOMITÉ
Komitémedlem Berit Slåttum (vara 2010/2011) 2012/2013
Komitémedlem Yngvild Fagerheim 2011/2012
Vara Kari Oline Øverseth

TILLITSVALGTE I OPPLAND
STYRET FOR KIO
Styremedlem Eirik Bruvik 2011/2012
Styremedlem Eli Kongssund (2008 - 2010) 2012/2013
Vara Marit Hosar 2011/2012
Medl. i repr.skapet
for KIO Kari Anne Karlsen 2012/2013
Kari Møllstad 2012/2013
Siw Anja Riise 2012/2013
Vara Yngve Havstad 2012/2013

KUPP (RSU)
Utvalgsmedlem Kari Oline Øverseth (2010/2011) 2012/2013
Vara Anne Lise Johnsen (2010/2011) 2012/2013

INNSTILLINGSKOMITÉ FOR UTSTILLINGSSTIPEND
Komitémedlem Liv Blåvarp (2008 - 2011) 2012/2013
Vara Kari Oline Øverseth (2010/2011) 2012/2013

INNSTILLINGSKOMITÉ FOR OPPLAND FYLKES ARBEIDSSTIPEND
En styrerepresentant fra NK Øst-Norge
TILLITSVALGTE I HEDMARK
STYRET FOR KUNSTBANKEN HEDMARK KUNSTSENTER
Styremedlem Ansgar Ole Olsen 2011 tom 2014
Personlig vara Yngvild Fagerheim (2009-2010) 2011 tom 2014
RSU
Utvalgsmedlem Bodil L. Buchacz 2012/2013
Vara Esther Helén Slagsvold (vara 2008-2011) 2012/2013
INNSTILLINGSKOMITÉ FOR UTSTILLINGSSTIPEND
Komitémedlem Aase Marie Brun (vara 2007-2011) 2012/2013
Vara Kari Håkonsen 2012/2013
HEDMARK FYLKES INNKJØPSKOMITÉ FOR KUNST
(BKH stiller komitérepresentant for 2011/2012)
Vara Kathrine Berg 2011/2012
HAMAR KOMMUNES KUNSTINNKJØPSUTVALG
Utvalgsmedlem Ingun Kleppan (vara 2010/2011) 2012/2013
Vara Inger Lise Libakken (medl. 2009/2011*) 2012/2013
* satt 1 år ekstra for å komme på tur med kommunens valgperiode
STYRET FOR TURNÉORGANISASJON FOR HEDMARK
Etter vedtak skal alle styremedlemmer sitte i 4 år. Vår periode, repr. Bodil L. Buchacz siden 2007 (og 2003), gikk ut etter årsmøtet i mars 2011. Vervet går på omgang mellom representanter fra forfattere og visuell kunst og for perioden 2011-2012 sitter Ann Avranden, med vara Terje Amundsen.


STYRET I NKØST 2011:

Regionleder Esther Helén Slagsvold,  esther.s@online.no eller  (ostnorge@kunsthandverk.no)evt til begge adr.
Styremedlem Yngve Havstad
Styremedlem Karin Eng Sverderup
Styremedlem Ansgar Ole Olsen

Vara Aase Marie Brun
Vara Kari Oline Øverseth

ØNSKER DU Å SØKE OM OPPTAK I NKØST:Norske Kunsthåndverkere sentralt håndterer opptak til organisasjonen. Informasjon om opptakskriterier og hvordan du går fram finner du på deres nettsider:http://www.kunsthandverk.no/medlemsinfoskap.cfm

SAKER SOM ANGÅR NKØST ELLER MEDLEMMENE GENERELT:
Kontakt NKØsts styreleder Esther Helén Slagsvold, så vil hun hjelpe deg - eller henvise deg til riktig person. 

E-post: http://no.mc256.mail.yahoo.com/mc/compose?ostnorge@kunsthandverk.n

Tillitsvalgte i NK-Øst-Norge 2011


Valgomiteen 2010 har bestått av Kari Oline Øverseth og Inger Lise LibakkenNB!

Årstall markert med fet skrift angir hvilken periode kandidaten velges for

Årstall i parentes angir hvilken periode en representant som ikke er på valg sitter, og hvilken periode representanten har vært vara i et verv.STYRET I NK ØST-NORGE
Regionleder                      Esther Helén Slagsvold                                (2009/2010)                                       2011/2012
Styremedlem                   Yngve Havstad                                 (2010/2011)
Styremedlem                   Ansgar Ole Olsen                                                                                           2011/2012
Styremedlem                   Karin Eng Sverdrup                        (vara 2010)                                         2011/2012
Vara                                      Aase Marie Brun                                                                                            2011/2012
Vara                                      Kari Oline Øverseth                                                                                      2011/2012


BLOGGANSVARLIG        Ingun Kleppan                                 (2010)                                                   2011


VALGKOMITÉ
Komitémedlem               Kari Oline Øverseth                      (2010/2011)
Komitémedlem                              Yngvild Fagerheim                                                                                        2011/2012
Vara                                      Berit Slåttum                                    (2010/2011)
TILLITSVALGTE I OPPLAND

STYRET FOR KIO
Styremedlem                   Eirik Bruvik                                                                                                       2011/2012
Styremedlem                   Marit Hosar (vara 2010/2011) rykker opp/vikarierer for Eli Kongssund i hennes permisjon fram til september 2011. Hosar går tilbake til varafunksjon når Eli Kongssund kommer inn i styret igjen etter endt permisjon. NKØ opererer ikke med 2. vara i sine verv.

 (Styremedlem Eli Kongssund (2008-2010/2011) har permisjon fra sitt verv fram til september 2011)                 


KUPP (RSU)
Utvalgsmedlem                              Kari Oline Øverseth                      (2010/2011)
(vara 2008/2009)
Vara                                      Anne Lise Johnsen                         (2010/2011)


INNSTILLINGSKOMITÉ FOR UTSTILLINGSSTIPEND
Komitémedlem                              Liv Blåvarp                                         (2008-2010/2011)
Vara                                      Kari Oline Øverseth                      (2010/2011)


INNSTILLINGSKOMITÉ  FOR OPPLAND FYLKES ARBEIDSSTIPEND
                                               En styrerepresentant fra NK Øst-Norge

TILLITSVALGTE I HEDMARK

STYRET FOR KUNSTBANKEN HEDMARK KUNSTSENTER
Styremedlem                   Ansgar Ole Olsen                                                                                          2011 tom 2014 
Personlig vara                  Yngvild Fagerheim         (2009-2010)                                                       2011 tom 2014 


RSU                      
Utvalgsmedlem                              Kathrine Berg                   (2004-2010)                                                      2011
Vara                                      Esther Helén Slagsvold                (vara 2008-2009) (2010)                               2011                     


INNSTILLINGSKOMITÉ FOR UTSTILLINGSSTIPEND
Komitémedlem                              Bodil L. Buchacz               (2008-2010/2011)
Vara                                      Aase Marie Brun             (2007-2010/2011)


HEDMARK FYLKES INNKJØPSKOMITÉ FOR KUNST
(BKH stiller komitérepresentant for 2011/2012)
Vara                                      Kathrine Berg                                                                                                 2011/2012


HAMAR KOMMUNES KUNSTINNKJØPSUTVALG

Utvalgsmedlem                               Inger Lise Libakken        (2009/2010)                                                      2011*
Vara                                      Ingun Kleppan                 (2010/2011)

*for å komme på tur med kommunens valgperiode


STYRET FOR TURNÉORGANISASJON FOR HEDMARK
Etter vedtak i 2003 skal alle styremedlemmer sitte i 4 år
Ingen fra Nk øst, denne perioden                            (2011/2015)


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar