fredag 14. februar 2020

Utviklingsprogram for kunstnerer osv


www.ovasjon.no


Utviklingsprogram for kunstnere og mindre virksomheter innen kulturell og kreativ næring.

  
 

Gå til Lenka over å ta en titt!
UTVIKLINGSPROGRAM FOR KUNSTNERE OG MINDRE VIRKSOMHETER INNEN KULTURELL OG KREATIV NÆRING