onsdag 1. september 2010

NYTT: Folder er laget for NK øst

Forsiden, folderen er laget i høydeformat slik at den passer inn i Kunstbankens matriell.
midten, brettet ut.
 

1 kommentar: