lørdag 20. februar 2016

Mjøsa et kunstprosjekt


Mjøsa – et kunstprosjekt

Seminar torsdag den 17. mars på Kapp Mjølkefabrikk, i Kokeriet

Oppland og Hedmark fylkeskommuner, fem Mjøskommuner og Mjøsmuseet inviterer til en
dag på Kapp med foredrag omkring temaet sted-stedskunst-Mjøsa.

Bakgrunnen er et initiativ som er tatt av kunstneren Egil Martin Kurdøl om å arrangere et
kunstprosjekt med Mjøsa som tema. Denne dagen blir en oppstart for kunstprosjektet.
Hensikten med dagen er å tegne et bredt bakgrunnsbilde av Mjøsas natur- og kulturhistorie
og hvordan kunstnerisk praksis kan forholde seg til et sted.
Kommunene Hamar, Lillehammer, Gjøvik, Østre Toten og Stange er med som samarbeidspartnere
i prosjektet.

Avgift kr 400,- som også dekker lunsj og småmat i pauser. Påmelding i lenke i vedlagt invitasjon. Faktura tilsendes ved påmelding, frist 11. mars kl. 14.00.

Program for dagen
09.30   Registrering
10.00   Velkommen/introduksjon ved kultursjef i Oppland Kyrre Dahl
10.10   Bakgrunn for initiativet ved kurator Egil Martin Kurdøl
10.30   Arne Julsrud Berg, direktør på Mjøsmuseet.
«Mjøsa – forholdet mellom mennesker og innsjøen i 8000 år»
11.15   Pause
11.30   Ole Nashoug, geolog. «Geologi og vann, med Mjøsa i sentrum»
12.15   Lunsj (mulighet for å se utstillingen Mjøsas Ark)
13.45   Kulturinnslag ved musiker Torbjørn Dyrud
14.10   Per Bjarne Boym, kunsthistoriker og kurator.
«Å skape Mjøsa. Å skape ved Mjøsa. Å skape med Mjøsa».
14.55   Pause
15.15   Gro Lauvland, sivilarkitekt MNAL Phd. «Christian Norberg-Schulz´ syn for stedet»
16.00   Dag Wiersholm, tidligere seniorrådgiver i KORO.
«Kunst i stedskontekster - kunst mellom estetikk og etikk»
16.45   Oppsummering ved Ingrid Blekastad, direktør i Kunstbanken Hedmark Kunstsenter
17.00   Slutt

Se også http://kulturnett.oppland.org/nyheter/mjosa---et-kunstprosjekt


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar