fredag 10. mars 2017

Fjordheimstipendet for NBK og NK medlemer


FJORDHEIM-STIPENDET

Stiftelsen Galleri Fjordheim ble opprettet i 1987 og har gjennom 30 år vært et populært visnngssted for profesjonell kunst, beliggende 500 m sør for Mjøsbrua i Biri. 
Vi ønsker nå kunstnere og kunsthåndverkere som vil arbeide mot en utstilling på Fjordheim i 2018, og utlyser herved 2 årlige utstillingsstipend á kr 30 000.

Stipendet kan søkes av alle kunstnere tilsluttet NBK og NK. Søknad med CV og billedmateriale sendes Fjordheim kunstfaglige utvalg innen 1. april 2017. 
Søknaden må være merket « Fjordheim-stipendet» og sendes til elisesch@online.no.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar